O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Projekt polega na realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z prowadzeniem działań z zakresu Edukacji Prawnej na terenie Miasta Ruda Śląska w formie dyżurów w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego, pełnionych przez doradców obywatelskich spełniających warunki określone w...

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” ma zaszczyt zaprosić Państwa na galę ANIOŁÓW WOLONTARIATU 2018. ...

ZAPISY NA LETNIĄ AKADEMIĘ PRZYGODY ORGANIZOWANĄ PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYSTANEK” DLA DZIECI W WIEKU OD 6 LAT...

Zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacji środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska...