O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Zadanie Publiczne pn.:  Pogotowie Rodzinne - Pomoc rodzinom w kryzysie Prowadzone w okresie od 05.10.2020 r do 29.12.2020 r. Projekt zakłada kontynuację działań utworzonego w naszym mieście 18 marca 2020r Przystankowego Pogotowia Rodzinnego (Punktu Wsparcia), które działało w formie wsparcia online i teleporady, a powstało z...

Zadanie Publiczne pn.: Nieodpłatna pomoc prawna Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. Projekt polega na realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji wraz z prowadzeniem działań z zakresu Edukacji Prawnej na terenie Miasta Ruda Śląska w formie dyżurów w Punkcie Nieodpłatnego...

Zadanie Publiczne pn.: „Prowadzenie w roku 2020 punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.” Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Projekt realizowany jest w formie dyżurów w Punkcie przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego...