O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Jednodniowe wycieczki/warsztaty w okresie od 21 luty 2022 roku do 27 luty 2022 roku Proponowany program wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewiduje zorganizowanie jednodniowych form wypoczynku stacjonarnie (wycieczki, warsztaty, zajęcia). Głównym założeniem projektu jest prezentacja i promowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu. W programie przewidziano:       21.02.2022r. -...

Prowadzone w okresie od 14 luty 2022 roku do 18 luty 2022 roku Proponowany program wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewiduje zorganizowanie zajęć animacyjnych , imprez turystyczno–krajoznawczych oraz rekreacyjnych w formie stacjonarnej. Głównym założeniem projektu jest prezentacja i promowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu, wolnego od...

Zadanie publiczne z zakresu  -  „Udzielanie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego” Programy dofinansowane z budżetu Miasta Ruda Śląska w okresie od 20.10.2021 r. do 31.12.2021 r. Głównym celem oferenta jest stworzenie możliwości udzielania porad obywatelskich oraz porad i informacji prawnych osobom zgłaszającym się do Punktu, a niekwalifikujących się do Punktu Nieodpłatnych...

Zadanie publiczne z zakresu  -  „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie miasta Ruda Śląska” Programy dofinansowane z budżetu Miasta Ruda Śląska w okresie od 20.10.2021 r. do 31.12.2021 r. Projekt polega na promowaniu idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska. W ramach tego...

Zadanie publiczne z zakresu  -  „Anioły Wolontariatu 2021” Programy dofinansowane z budżetu Miasta Ruda Śląska w okresie od 22.09.2021 r. do 20.12.2021 r. Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” ma zaszczyt zaprosić Państwa na galę ANIOŁÓW WOLONTARIATU 2021. Już dziś mogą Państwo wyróżnić swojego wolontariusza lub/i organizację.Zgłoszenie nominacji...

Zadanie publiczne z zakresu  -  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” Programy wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży oraz innych zainteresowanym, którzy są w sytuacji kryzysu (pośrednio lub...

Zadanie Publiczne: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska Prowadzone w okresie od 10 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Celem zadania jest aktywizacja społeczna osób starszych, wzmacnianie ich zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania realizowane w projekcie będą...

Skip to content