O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Zadanie publiczne z zakresu  -  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” Programy wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży oraz innych zainteresowanym, którzy są w sytuacji kryzysu (pośrednio lub...

Zadanie Publiczne: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska Prowadzone w okresie od 10 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Celem zadania jest aktywizacja społeczna osób starszych, wzmacnianie ich zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania realizowane w projekcie będą...

Zadanie Publiczne: Wakacje ze zdrowiem Prowadzone w ramach zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wspieranego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska Prowadzone w okresie od 28 czerwca 2021 roku do 15 lipca 2021 roku Proponowany...