O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

ZAPISY NA ZIMOWISKO ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYSTANEK” DLA DZIECI W WIEKU OD 6 LAT!...

Zadanie publiczne pn. „Anioły Wolontariatu 2017” wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska...

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej...

Mam Alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomanii oraz uzależnień behawioralnych. ...