O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Akcja Zima 2022

Jednodniowe wycieczki/warsztaty w okresie od 21 luty 2022 roku do 27 luty 2022 roku

Proponowany program wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewiduje zorganizowanie jednodniowych form wypoczynku stacjonarnie (wycieczki, warsztaty, zajęcia). Głównym założeniem projektu jest prezentacja i promowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu.

W programie przewidziano:

      21.02.2022r. – Katowicki Klub Kulinarny, Katowice

      22.02.2022r. – Kopalnia Srebra, Tarnowskie Góry

      23.02.2022r. – Trampoliny HOPSA, Chorzów

      24.02.2022r. – Centrum Rozrywki GULIWER, Katowice

      25.02.2022r. – Kulig, Wisła

      26.02.2022r. – Akademia Pana Kleksa Katowice

      27.02.2022r. – AKUKU Ruda Śląska

Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa  nr 4 ul. Lwa Tołstoja nr 1 w Rudzie Śląskiej

Dokładna rozpiska wyjazdów/warsztatów w załączniku pn. (Szczegółowy Program Akcji Zima) Zajęcia będą trwały ok 4h/5h dziennie zgodnie z programem, a uczestniczy otrzymają ( przekąski oraz napoje). Wypoczynkiem kierować będzie kierownik wraz z kadrą pedagogiczną.

Wypoczynek organizowany będzie zgodnie z wytycznymi epidemiologicznymi.

Zapisy przyjmowane są pod nr. telef. 792 567 729

Wycieczki/warsztaty odbędą się zgodnie z założeniami jeśli uzbiera się wystarczająca liczba uczestników.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z przyczyn niezależnych od niego ale koniecznych ze względu bezpieczeństwa uczestników.

KONTAKT

do godz. 15:00 prosimy o kontakt w formie sms

 po godz. 15:00 prosimy o kontakt telefoniczny po nr. tel.
792 567 729 – skarbnik Stowarzyszenia Marzena Niejadlik

Załączniki:

  1. Szczegółowy Program Akcji Zima 2022
  2. Regulamin Wycieczek
  3. Regulamin Akcji Zima z Przystankiem 2022
  4. Oświadczenie rodzica Covid-19
  5. Ulotka COVID 1
  6. Ulotka COVID 2Skip to content