O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie miasta Ruda Śląska

Zadanie publiczne z zakresu  –  „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie miasta Ruda Śląska”

Programy dofinansowane z budżetu Miasta Ruda Śląska

w okresie od 20.10.2021 r. do 31.12.2021 r.

Projekt polega na promowaniu idei wolontariatu wśród mieszkańców miasta Ruda Śląska. W ramach tego projektu oferent będzie realizował założenia programowe związane z upowszechnianiem idei wolontariatu, pozyskiwał nowych wolontariuszy a także podejmował działania aktywizujące grupę docelową do podejmowania działań wolontarystycznych.. Projekt skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, przy współpracy m.in. z rudzkimi szkołami, organizacjami pozarządowymi itd. W ramach realizacji projektu, powstanie Klub wolontariusza, który będzie zrzeszał grupę ludzi chcących stać się wolontariuszami. Osoby te będą zdobywały teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu wolontariatu. Nauczą się działać na rzecz potrzebujących. Klubowicze będą spotykać się ze stałą częstotliwością, głównie w siedzibie Stowarzyszenia „Przystanek”, planując działania wolontarystyczne skierowane do mieszkańców naszego miasta. Zaplanowane działania zrealizowane zostaną w wybranych placówkach.
Odbędą się również szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy, koordynatorów pracy wolontariuszy i prelekcje szkołach na temat wolontariatu.

Zapraszamy do uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach!

Koordynator projektu:

Anna Szymańska (502-301-726)
e-mail: szymanskaanna@interia.pl

Organizator szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy, koordynatorów pracy wolontariuszy i prelekcji w szkołach na temat wolontariatu:

Oliwia Jurdziak (728- 921-242).Skip to content