O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Zadanie Publiczne: Wakacje ze zdrowiem Prowadzone w ramach zadania: Ochrona i promocja zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej wspieranego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska Prowadzone w okresie od 28 czerwca 2021 roku do 15 lipca 2021 roku Proponowany...

Zadanie Publiczne pn.:  Pogotowie Rodzinne - Pomoc rodzinom w kryzysie Prowadzone w okresie od 05.10.2020 r do 29.12.2020 r. Projekt zakłada kontynuację działań utworzonego w naszym mieście 18 marca 2020r Przystankowego Pogotowia Rodzinnego (Punktu Wsparcia), które działało w formie wsparcia online i teleporady, a powstało z...

Zadanie Publiczne pn.: Nieodpłatna pomoc prawna Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. Projekt polega na realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji wraz z prowadzeniem działań z zakresu Edukacji Prawnej na terenie Miasta Ruda Śląska w formie dyżurów w Punkcie Nieodpłatnego...

Zadanie Publiczne pn.: „Prowadzenie w roku 2020 punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.” Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Projekt realizowany jest w formie dyżurów w Punkcie przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego...

Zadanie publiczne pn.: „Anioły Wolontariatu 2019" Wspierane przez Prezydent Miasta Ruda Śląska Prowadzone w okresie od 22.09.2019 r do 20.12.2019 r Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” ma zaszczyt zaprosić Państwa na galę ANIOŁÓW WOLONTARIATU 2019. Już dziś mogą Państwo wyróżnić swojego wolontariusza lub/i...

Zadanie publicznepn. „Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym” MAM ALTERNATYWĘ! Programy profilaktyczne z zakresu narkomani oraz uzależneń behawioralnychwspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska  w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Projekt polega na kontynuacji działań naszego Stowarzyszenia w zakresie pomocy osobom borykającym się z problemem uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne) i kierowany jest...

Zadanie publicznepn. „Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym” Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dzieckawspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska  w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Projekt składa się z wielu działań, które mają na celu zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pełnego i...

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH 2019 Zadanie Publiczne: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska  Prowadzone w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Celem zadania jest aktywizacja społeczna osób starszych, wzmacnianie ich zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania realizowane w...

Skip to content