O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

W ramach realizowanego Zadania Publicznego pn."Nieodpłatna Pomoc Prawna" od dnia 02.01.2017r jest uruchomiona infolinia...

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” ma zaszczyt zaprosić Państwa na galę ANIOŁÓW WOLONTARIATU 2016. ...

Zadanie publiczne pn. "Bez przemocy" współfinansowane przez Województwo Śląskie...

Zadanie publiczne pn. „Dni profilaktyki. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patolologiom społecznym"wspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska...

Zadanie publiczne pn. „"Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”” wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska...