O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Zadanie publiczne pn. „Weekend z Rodziną” realizowane w okresie od 16 kwietnia 2012 do 30 pażdziernika 2012 współfinansowane ze środków Miasta Ruda Śląska...

Zadanie publiczne pn. „Rudzki Ośrodek Wolontariatu” realizowane w okresie od 25 Marca 2011 do 30 Listopada 2011 współfinansowane ze środków Miasta Ruda Śląska...

W ramach projektu ”Chcesz pomagać – zostań wolontariuszem” w siedzibie Stowarzyszenia działa Młodzieżowe Centrum Wolontariatu, w którym udzielane są informacje na temat wolontariatu...

W ramach projektu ”Jestem dzieckiem – mam swoje prawa” w siedzibie Stowarzyszenia działa Punkt Konsultacyjny ds. Ochrony Praw Dziecka, w którym udzielane są darmowe porady prawne i obywatelskie oraz konsultacje...