O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Zadanie publiczne pn. „Dni profilaktyki 2014” wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska ...

Zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji” wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska...

Zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji” wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w okresie od 07.04.2014r. do 20.12.2014r...

W ramach Młodzieżowego Centrum Wolontariatu zachęcamy do uczestnictwa w projektach wolontarystycznych prowadzonych przez nasze stowarzyszenie. Bardzo gorąco zachęcamy szkoły i inne placówki edukacyjne do wzięcia udziału w naszych projektach. W najbliższym czasie zostaną podane terminy szkoleń i innych wydarzeń związanych z wolontariatem....

Zadanie publiczne pn. „"Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej”” wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska od 03.03.2014r. do 20.12.2014r....

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” ma zaszczyt zaprosić Państwa na galę ANIOŁÓW WOLONTARIATU 2013. ...

Zadanie publiczne pn. „Akademia Dobrego Rodzicielstwa” realizowane w okresie 01.10.2013r. do 20.12.2013r. współfinansowane ze środków Miasta Ruda Śląska...

Zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” realizowane w okresie 04.09.2013r. do 20.12.2013r. współfinansowane ze środków Miasta Ruda Śląska...