O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Zadanie Publiczne pn.:  Pogotowie Rodzinne - Pomoc rodzinom w kryzysie Prowadzone w okresie od 05.10.2020 r do 29.12.2020 r. Projekt zakłada kontynuację działań utworzonego w naszym mieście 18 marca 2020r Przystankowego Pogotowia Rodzinnego (Punktu Wsparcia), które działało w formie wsparcia online i teleporady, a powstało z...

Zadanie Publiczne pn.: Nieodpłatna pomoc prawna Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. Projekt polega na realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu punktu przeznaczonego na świadczenie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Nieodpłatnej Mediacji wraz z prowadzeniem działań z zakresu Edukacji Prawnej na terenie Miasta Ruda Śląska w formie dyżurów w Punkcie Nieodpłatnego...

Zadanie Publiczne pn.: „Prowadzenie w roku 2020 punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji.” Prowadzone w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Projekt realizowany jest w formie dyżurów w Punkcie przeznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego...

Zadanie publiczne pn.: „Anioły Wolontariatu 2019" Wspierane przez Prezydent Miasta Ruda Śląska Prowadzone w okresie od 22.09.2019 r do 20.12.2019 r Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” ma zaszczyt zaprosić Państwa na galę ANIOŁÓW WOLONTARIATU 2019. Już dziś mogą Państwo wyróżnić swojego wolontariusza lub/i...

Zadanie publicznepn. „Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym” MAM ALTERNATYWĘ! Programy profilaktyczne z zakresu narkomani oraz uzależneń behawioralnychwspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska  w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Projekt polega na kontynuacji działań naszego Stowarzyszenia w zakresie pomocy osobom borykającym się z problemem uzależnień (narkomania/uzależnienia behawioralne) i kierowany jest...

Zadanie publicznepn. „Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym” Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dzieckawspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska  w okresie od 15.04.2019 r. do 31.12.2019 r. Projekt składa się z wielu działań, które mają na celu zapewnienie dzieciom i ich rodzinom pełnego i...

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH 2019 Zadanie Publiczne: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska  Prowadzone w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Celem zadania jest aktywizacja społeczna osób starszych, wzmacnianie ich zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania realizowane w...