O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

CENNIK USŁUG

GRAFIK DYŻURÓW

NAJNOWSZE PROJEKTY

Każdy z nas ma coś, co może dać innym

Barbara Bush

Rudzki Ośrodek Mediacji

Akademia Językowa

Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych

Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych

Poradnictwo

W siedzibie stowarzyszenia prowadzone jest poradnictwo (prawo rodzinne i opiekuńcze, umiejętne rozwiązywanie konfliktów w rodzinie, mediacje) dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Szkolenia

Szkolimy młodzież i wolontariuszy w zakresie animacji kultury i sztuki – w ramach podwyższania ich kompetencji.

Pomoc psychologiczna

“What Other Say”

Chcesz zostać naszym wolonatriuszem?

Koordynator Wolontariuszy

Anna Szymańska nr tel.  502 301 726

jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem skontaktuj się:
szymanskaanna@interia.pl

lub

Marzena Niejadlik nr tel. 792 567 729

jeśli chcesz zostać naszym wolontariuszem skontaktuj się:

jena22@wp.pl

Darczyńcy

Skip to content