O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

MAM ALTERNATYWĘ. PROGRAMY PROFILAKTYCZNE Z ZAKRESU NARKOMANII 2016

Zadanie publiczne
pn. „Mam alternatywę. Programy profilaktyczne z zakresu narkomaniiSkip to content