O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

AKCJA LATO 2014 – WAKACJE ZE ZDROWIEM

Zadanie publiczne
pn. „Akcja Lato – Wakacje ze zdrowiem”
realizowane w okresie
od 30 czerwca 2014 do 04 lipSkip to content