O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

AKCJA LATO 2012

Zadanie publiczne
pn. „Akcja Lato”
realizowane w okresie
od 01 czerwca 2012 do 30 września 2012
współfinansowane ze środków
Miasta Ruda Śląska

Fantasy Park – Wakacyjna przygoda z PRZYSTANKIEM
Palmiarnia – Wakacyjna przygoda z PRZYSTANKIEM
Kąpielisko Fala – Wakacyjna przygoda z PRZYSTANKIEM
ZOO – Wakacyjna przygoda z PRZYSTANKIEM
Olimpiada – Wakacyjna przygoda z PRZYSTANKIEM
Animacja – Wakacyjna przygoda z PRZYSTANKIEM
Chudów – Wakacyjna przygoda z PRZYSTANKIEM
Regulamin dla uczestników 
Karta kwalifikacyjna uczestnika 
Ulotka informacyjna 
Harmonogram Akcji Lato 2012 


OPIS PROJEKTUProgram profilaktyczno – edukacyjny dla dzieci i młodzieży przewiduje zorganizowanie imprez turystyczno – krajoznawczych oraz kulturalnych i rekreacyjnych w formie zorganizowanego wypoczynku stacjonarnego( półkolonie) pn.” Wakacyjna Przygoda z Przystankiem” jako prezentacja prawidłowych form spędzania wolnego czasu. Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież(ok. 48 os.) 

Zadanie polega na zorganizowaniu 1 – turnusu wypoczynkowego (7 dni): od 20.08. 2012 do 26.08.2012 w Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej Zajęcia przewidziane w programie maja charakter wyjazdowy i stacjonarny, mają za zadanie połączenie aktywnego wypoczynku, rekreacji i zabawy z przekazywaniem w ciekawy i atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób na spędzenie wolnego czasu w okresie wakacyjnym z korzyścią dla jego kondycji psychofizycznej. Podczas zajęć wykorzystane zostaną elementy profilaktyki i pedagogiki zabawy. Miejscem spotkań(baza wypadowa) będzie boisko szkolne skąd organizowane będą wyjazdy i wycieczki. W programie przewidziano także zorganizowanie zawodów sportowych oraz warsztatów profilaktyczno-artystycznych, zajęcia będą realizowane w salach Gimnazjum nr 13(formalny partner projektu) Za realizacje projektu odpowiedzialny będzie koordynator. Kadrę turnusów stanowić będą: kierownik oraz 4 wychowawców. Wszystkie osoby zatrudnione do realizacji projektu posiadają odpowiednie kwalifikacje. Program dostosowany jest do wieku uczestników, a odbiorcami są dzieci min. szkół podstawowych i gimnazjalnych i innych placówek.Skip to content