O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

WEEKEND Z RODZINĄ 2012

Zadanie publiczne
pn. „Weekend z Rodziną”
realizowane w okresie
od 16 kwietnia 2012 do 30 pażdziernika 2012
współfinansowane ze środków
Miasta Ruda Śląska

Konkurs fotograficzny

„Miłośnicy przyrody” – konkurs fotograficzny

Wycieczka do Zielonej

Zielona

Zgoda rodziców / opiekunów na wycieczkę 
Ulotka informacyjna 

Deklaracja Członkowska
Wersja .doc
Wersja .pdf 


OPIS PROJEKTUProjekt zakłada realizację programu profilaktycznego w formie weekendowych imprez o różnorodnym charakterze promujących zdrowy styl życia rodziny – skierowanego do dzieci, młodzieży i ich rodziców pn. „Weekendy z Przystankiem”. Zadanie polega na zorganizowaniu 2 – wycieczek, 1 – konkursu fotograficznego pt. ”Miłośnicy przyrody” oraz 1 – festynu. W ten sposób realizowany będzie główny cel przedsięwzięcia, czyli dostarczenie uczestnikom projektu pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, integracja rodziny oraz propagowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia. Ponadto udział w projekcie wpłynie na zmianę postaw rodziców wobec picia alkoholu, poprzez organizację weekendowych imprez o różnorodnym charakterze promujących zdrowy styl życia rodziny z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci, młodzieży i rodziców.

Celem projektu jest uświadamianie w zakresie profilaktyki uzależnień – dzieci, młodzieży i ich rodziców. Program przewiduje kształtowanie u nich właściwych postaw abstynenckich, dostarczenie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu, rozwijanie zainteresowań, integrację rodziny, propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia. Poprzez realizację programu weekendowych imprez o różnorodnym charakterze promujących zdrowy styl życia rodziny, który zakłada organizację 2 – wycieczek(turystyczno-krajoznawczych), 1 – konkursu fotograficznego oraz 1 – festynu (impreza kulturalna połączona z zawodami sportowymi, zabawami itp.) co przyczyni się do zmniejszenie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych w rodzinie. Na stanie www organizatora zostanie utworzona wystawa prac konkursowych (konkurs fotograficzny).

Zadanie realizowane będzie przy współpracy z Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej (partnerstwo formalne). Realizacja zadania rozpocznie się od rekrutacji uczestników projektu przy konsultacji z pedagogami szkolnymi i dyrektorami szkół i przedszkoli uczestniczących w projekcie. Wszystkie przewidziane zadania będą odbywać się zgodnie z harmonogramem projektu w czasie wolnym od szkoły(piątek, soboty, niedziele). Oferent będzie realizował zadanie w oparciu o porozumienie partnerskie zawarte z Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej oraz przy współpracy z rodzicami uczestników. Oferent zaplanował zorganizowanie 2 – wycieczek z atrakcjami, 1 – festynu z zawodami sportowymi i konkursami oraz zabawami kulturalnymi. W programie profilaktycznym przewidziano:

1. wycieczka do Ustronia: Leśny Park Niespodzianek: Leśny Park Znajduje się w Ustroniu Zawodziu w Beskidzie Śląskim i jest on jedynym w swoim rodzaju parkiem, który daje możliwość spędzenia czasu dla całych rodzin, grup zorganizowanych w różnym przedziale wiekowym. Jest to również raj dla fotografików, którzy mają tu możliwość fotografowania zwierząt praktycznie w naturalnych warunkach. Ten niekonwencjonalny ogród zoologiczny, który zaskakuje swą formą, pozwala na obcowanie z naturą, dziką przyrodą, rozrywką i edukacją w naturalnych warunkach starodrzewia bukowego. Wszystko to stanowi nowatorską ideę parku. Jedną z największych atrakcji parku są sokolarnia i sowiarnia, gdzie o wyznaczonych porach wykwalifikowani sokolnicy prezentują ptaki drapieżne i sowy podczas ich lotów. Park to edukacja i rekreacja. Jedna ze ścieżek wyposażona została w plansze edukacyjne i poglądowe z dziedziny fauny i flory, na końcu której znajduje się Centrum Przyrodniczo Leśne z eksponatami i multimedialnym wyposażeniem. Do części rekreacyjnej zaliczyć możemy aleję bajkową z ruchomymi ekspozycjami znanych nam bajek oraz rozbudowany plac zabaw. Wycieczka ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch na świeżym powietrzu (rekreacji ruchowej).

2. Konkurs fotograficzny pt „ Miłośnicy przyrody ” W czasie trwania wędrówki po Parku rodzice z dziećmi(konkurs drużynowy) będą mogli robić zdjęcia, które wezmą udział w konkursie fotograficznym. To przedsięwzięcie ma na celu rozwijanie zainteresowań oraz wzmacniania więzi rodzinnych. Zwycięscy konkursu otrzymają nagrody, a najlepsze zdjęcia zostaną umieszczone na wystawie fotograficznej zorganizowanej na podstronie projektu.

3. Festyn w Rudzie Śląskiej: Festyn zorganizowany na terenie boiska szkolnego Gimnazjum nr 13 w Rudzie Śląskiej dla mieszkańców miasta ale w szczególności dla uczniów i rodziców szkoły. Na imprezie przewidziano pokazy modeli latających, pokazy rycerskie (Bractwa Rycerskiego z Czewionki), dmuchany zamek dla mniejszych dzieci, zawody sportowe, zajęcia manualne – artystyczne, poczęstunek oraz inne atrakcje. Impreza ma na celu promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu z rodziną 

4. Wycieczka do Zielonej pn.” Zielony Piknik Rodzinny”: Miejscowość Kalety-Zielona znajduje się w powiecie tarnogórskim. Celem wycieczki jest zorganizowanie pikniku rodzinnego w „Zajeździe u Rzepki”, który jest atrakcyjnie położony w lesie nad wodą, co gwarantuje ciszę, spokój i wypoczynek. Podczas pikniku przewidziano rożne atrakcje tj. – przejazd wozem siewierskim, zwiedzanie zagrody wiejskiej, spacer z przewodnikiem ścieżką, przyrodniczo-dydaktyczna „Do Bobrów” oraz ognisko z pieczeniem kiełbasek. Ponadto zaplanowano konkursy sportowe i konkursy wiedzy dla rodzin uczestniczących w imprezie. Wycieczka ma na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez ruch na świeżym powietrzu.

Projekt zostanie posumowany na stronie www organizatora gdzie w ramach dokumentacji zostanie utworzona galeria zdjęć, oraz wystawa prac konkursowych(konkurs fotograficzny)zdjęć wykonanych podczas trwania projektu.Skip to content