O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

JESTEM DZIECKIEM – MA SWOJE PRAWA 2010


Projekt współfinansowany ze środków  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

W ramach projektu ”Jestem dzieckiem – mam swoje prawa” w siedzibie Stowarzyszenia działa Punkt Konsultacyjny ds. Ochrony Praw Dziecka, w którym udzielane są darmowe porady prawne i obywatelskie oraz konsultacje

Dyżury pełnione w Punkcie KonsultacyjnymPoniedziałek: 1600 – 1800
– Konsultant ds. Ochrony Praw DzieckaOPIS ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

Wieloletnie doświadczenia „Przystanku” w zakresie działań, które prowadzi na rzecz dzieci i młodzieży między innymi poradnictwa obywatelskiego (m.in. porady dla rodziców, nauczycieli i nastolatków) wskazują na braki elementarnej wiedzy w zakresie praw dziecka wśród obywateli. Odpowiedzią na ten doniosły społecznie problem jest przedstawiany program.

Osią programu jest próba dotarcia do młodych ludzi (w wieku 10,11,12 i 13 lat) – odpowiednio: 4,5,6 klasy szkół podstawowych i 1 klasy gimnazjum, którzy dopiero wstępują w wiek związany z szeroko pojęta świadomością prawną. Przekroczenie danego progu wiekowego umożliwia podjęcie działań w swoim imieniu i w swoim interesie prawnym. Edukacja w tym zakresie poprawi skuteczności tych działań.

Dlatego też przy współpracy z rudzkimi szkołami podstawowymi i gimnazjami przeprowadzone zostaną lekcje dla tych klas (łącznie 400 klas) w ramach zajęć wychowawczych. Cykl dla jednej klasy składa się z 2 lekcji. Pierwszą z nich prowadzić będzie przygotowana – przeszkolona przez „Przystanek” osoba. Natomiast lekcja druga i ostatnia (w formie warsztatów plastycznych) przeprowadzona będzie przez nauczyciela wychowawcę lub nauczyciela plastyki w oparciu o ogłoszony konkurs plastyczny, którego tematem przewodnim będzie promocja Ochrony Praw Dziecka. Każda klasa wykona wspólnie jedną pracę plastyczną dowolną techniką, wszystkie prace wezmą udział w konkursie i zostaną ocenione i nagrodzone. Prace (ok. 400 szt.) zostaną następnie wystawione na specjalnie zorganizowanym wernisażu podczas konferencji. Pomocą w przeprowadzeniu zajęć służyć będą materiały (przewodnik, scenariusz lekcji – ścieżka, materiały szkoleniowe) przygotowane (opracowane i wydrukowane) w ramach niniejszego programu. Uzupełnieniem tego będzie: – uruchomienie punktu konsultacyjnego ds. Ochrony Praw Dziecka (4 razy w tygodniu po 2 godz.), który prowadzić będzie poradnictwo prawne i obywatelskie w zakresie ochrony praw dziecka dla uczniów, ale także dla ich rodziców, nauczycieli i innych osób, którym leży na sercu rozwiązywanie problemów młodzieży. Zespół osób obsługujących punkt konsultacyjny (konsultanci, prawnicy, wolontariusze) będzie odpowiednio przygotowany i przeszkolony pod względem merytorycznym i prawnym (organizator zakłada, że szkolenia kadry odbędą się w oparciu o konsultacje z biurem Rzecznika Praw Dziecka). W punkcie konsultacyjnym, poza poradnictwem (działania profilaktyczne) w indywidualnych przypadkach, jeśli zajdzie taka konieczność, będą podejmowane również działania interwencyjne. 

Podsumowaniem całości projektu będzie konferencja, na którą zaproszeni zostaną przedstawiciele instytucji państwowych (dyrektorzy szkół, partnerzy projektu, Prezydent Miasta Ruda Śląska, Rzecznik Praw Dziecka, media lokalne), a tematem będzie promowanie działań na rzecz ochrony praw dziecka i zaniedbania społeczne w tym zakresie. Celem tej konferencji jest zwrócenie większej uwagi na problemy dzieci i młodzieży w związku ze zmieniającą się sytuacją społeczno-ekonomiczną. W czasie konferencji rozdane będą nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu plastycznego pod hasłem „Jestem dzieckiem – mam swoje prawa” oraz wyróżnienia dla instytucji, które brały czynny udział w realizacji projektu i w końcu dla instytucji, które działają na rzecz dzieci i młodzieży w naszym mieście.

W ramach projektu uruchomiona zostanie wersja elektroniczna przewodnika po Prawach Dziecka, gdzie zawarte będą najważniejsze informacje związane z tym tematem. Tak więc wszyscy beneficjenci projektu i inni zainteresowani będą mieli nieskrępowany dostęp do tych treści.

Zostanie również uruchomiona linia telefoniczna (konsultacja, interwencja). Informacje o stronie www oraz numerze telefonu kontaktowego będą podane na ulotkach i plakatach, wydrukowanych i rozprowadzanych w ramach projektu 

Koordynator projektu: Joanna Golicz – prezes Zarządu Stowarzyszenia „Przystanek”
Kontakt do koordynatora: tel. 502 045 755, e-mail: j.golicz@wp.pl
Biuro projektu:Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
PRZYSTANEK
ul. Osiedlowa 1/3 
41-710 Ruda Śląska
tel.: 698 428 503
OPINIE O PROJEKCIE
PORADNIK
SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO PROJEKTU
„Jestem dzieckiem, mam swoje prawa”


WYRÓŻNIONE ORGANIZACJE DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY
LISTA SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROJEKCIESkip to content