O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

WEEKEND Z RODZINĄ – IMPREZY RODZINNE, ZAWODY, KONKURSY 2008

14.04.2008 – 15.12.2008