O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

DANE STOWARZYSZENIA

NAZWA INSTYTUCJI: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży
„Przystanek” w Rudzie Śląskiej OPP

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

prezes JOANNA GOLICZ

wiceprezes ANNA SZYMAŃSKA

wiceprezes MAGDALENA JAWORNICKA – OLEŚ

wiceprezes AGNIESZKA MASZTALSKA

skarbnik MARZENA NIEJADLIK

sekretarz IZABELA ZAWIERUCHA

NIP: 6412354408

REGON: 240128620

TYP INSTYTUCJI: Organizacja Pożytku Publicznego

PKD: 85.59.B, 94.99.Z, 93.29.Z, 85.60.Z, 90.04.Z, 88.99.Z

NUMER KRS: 0000235253

DATA ZAŁOŻENIA: 02.06.2005

ULICA I NUMER: Osiedlowa 1/3

MIEJSCOWOŚĆ: Ruda Śląska

KOD POCZTOWY: 41–710

WOJEWÓDZTWO: Śląskie

POWIAT: Miasto na prawach powiatu

TELEFON: 502 045 755 / 502 301 726 / 698 428 503

E-MAIL: joasia.golicz@gmail.com  / anitka_m@interia.pl

WWW: stowarzyszenie-przystanek.pl

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:

Credit Agricole 03 1940 1076 3016 1917 0000 0000

Skip to content