O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Akademia Językowa

  • Rodzaje języków wraz z cenami
  • Opis
  • Koordynator
  • Kontakt i zapisy
Skip to content