O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

WSPARCIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Porady, konsultacje dotyczące NGO

tel.: +48 668 563 553

e-mali: joanna.golicz@gmail.com

Porady, konsultacje dotyczące wolontariatu

tel.: +48 502 045 755
e-mali: szymanskaanna@interia.pl

Skip to content