O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

ZAGOSPODAROWANIE WOLNEGO CZASU RODZIN ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY 2019

Zadanie publiczne
pn. 
„Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Zagospodarowanie Wolnego Czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży

wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

w okresie od 15.04.2019 r. do 30.09.2019 r

Projekt zakłada realizację programu edukacyjno-profilaktycznego skierowanego do dzieci, młodzieży oraz rodzin  przy współpracy z rudzkimi szkołami, przedszkolami i placówkami opiekuńczymi/interwencyjnymi.

Zadanie polega na zorganizowaniu wycieczki do Krasiejowa oraz pikniku z okazji Dnia Dziecka” (w Rudzie Śląskiej). W ten sposób realizowany będzie główny cel przedsięwzięcia, czyli uzyskanie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie twórczych i alternatywnych sposobów zagospodarowania czasu wolnego. Ponadto udział w projekcie wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych wśród tej grupy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych, poczucia inicjatywy i rozwoju własnych zainteresowań co ukształtuje właściwe postawy w dążeniu do zdrowego stylu życia.

Grupa docelowa to, dorośli, dzieci i młodzież z Rudy Śląskiej, którzy wezmą udział w poszczególnych działaniach, których realizacja zakłada:

– dostarczenie pozytywnych wzorców oraz uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

–  rozwijanie zainteresowań

–  integracja środowiska lokalnego

–  propagowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia

– wspieranie programu alternatywnej profilaktyki

–  wzmocnienie czynników chroniących

– kształtowanie prawidłowej postawy wobec używek

– zmniejszenie czynników ryzyka sprzyjających rozwojowi problemów alkoholowych w rodzinie

– budowanie dobrych relacji w rodzinie

– wspieranie programu alternatywnej profilaktyki

– promowanie pozytywnych wzorców oraz norm postępowania.

W programie przewidziano

Piknik z okazji Dnia Dziecka

Piknik dedykowany jest przede wszystkim dzieciom i w części organizowany przez młodzież. Bowiem znaczna część wolontariuszy, którzy będą obsługiwać to przedsięwzięcia to młodzież niepełnoletnia. Młodzież rudzka w ramach pikniku przygotuje szereg zajęć i zabaw dla swoich młodszych kolegów i koleżanekW ten sposób będą oni aktywizowani do kreatywnego spędzania wolnego czasu, ale także organizowania go innym. Piknik będzie zorganizowany z okazji Dnia Dziecka i będzie przeświecał mu cel promowania Praw Dziecka jako elementu przeciwdziałania patologiom społecznym. Zorganizowany dla dzieci, a realizowany na terenie rudzkiego przedszkola  lub jednej z rudzkich szkół. Przewidziano zajęcia z animacji kulturalnej (zabawy z chustą animacyjną, kreacje balonowe oraz z baniek mydlanych występy wokalne, zabawy integracyjne, zawody sportowe), konkursy z nagrodami, występy artystów (przykładowo: pokazy żonglerki, magików lub inne, itd.), warsztaty manualne, będzie zorganizowana scena dla młodych talentów, którzy będą na niej mogli zaprezentować swoje umiejętności .

Wycieczkę do Parku nauki i rozrywki Krasiejów

 Wycieczka dedykowana jest przede wszystkim rodzinom, ale także dzieciom i młodzieży. Uczestnicy w ramach zagospodarowania wolnego czasu będę mieli wyjątkową okazję do zwiedzenia  Największego parku tematycznego w Europie. Do dyspozycji uczestników są Tunel Czasu, Kino Emocji 5D, Ścieżka Dydaktyczna (Zwiedzanie Parku Dinozaurów), Prehistoryczne Oceanarium, Plac Zabaw, Pawilon Paleontologiczny, Jurajska Plaża oraz Park Rozrywki. Ogrom oraz różnorodność atrakcji zapewniają niezapomniane wrażenia i przeżycia. Czas spędzony wspólnie pozwoli na budowanie dobrych relacji w rodzinie oraz promowanie pozytywnych wzorców i norm postepowania. Uczestnicy będą mieli zorganizowane konkursy z nagrodami oraz wyżywienie, ciepłe i zimne napojeSkip to content