O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

ANIOŁY WOLONTARIATU 2017

Zadanie publiczne
pn. „Anioły Wolontariatu 2017”
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 20.09.2017r. do 18.09.2017r

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Przystanek” ma zaszczyt zaprosić Państwa na galę ANIOŁÓW WOLONTARIATU 2017.

Już dziś mogą Państwo wyróżnić swojego wolontariusza lub/i organizację.
Zgłoszenie nominacji mija 22.10.2017.
Szczegółowe informacje dotyczące w/w imprezy w załącznikach.

Termin gali: 08.12.2017
Miejsce imprezy: Dom Kultury w Bielszowicach. Ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska


Z poważaniem
Anna Szymańska – wiceprezes zarządu
tel. 502 301 726, e-mail: przystanek1@op.pl


Opis Zadania

Projekt polega na zorganizowaniu konkursu „Anioł Wolontariatu 2017”, a także konferencji tematycznej, z okazji Światowego Dnia Wolontariusza (Gali Aniołów Wolontariatu),podczas której zostaną nagrodzeni najbardziej aktywni wolontariusze i organizacje wspierające wolontariat na terenie miasta Ruda Śląska. Laureaci wyłonieni zostaną w oparciu o zorganizowany konkurs (zgodnie z utworzonym regulaminem konkursu).
Doświadczenia „Przystanku” w zakresie działań związanych z wolontariatem, które prowadził podczas realizacji poprzednich zadań publicznych („Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” realizowanego w latach 2012-2016),wskazują nadal na wielką potrzebę organizowania w/w imprezy. Rudzka Gala Aniołów Wolontariatu cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Każdego roku otrzymujemy coraz większą liczbę zgłoszeń osób pragnących wziąć udział w/w Gali, a także powiększa się grono kandydatur konkursowych o tytuł Anioła Roku. Najlepszą formą motywacji, prócz uśmiechu osoby z którą się pracuje, jest nagroda i docenienie. Rudzcy wolontariusze mimo iż pracują bezinteresownie i z potrzeby własnego serca, potrzebują choć raz w roku poczuć się najważniejszymi mieszkańcami naszego miasta. Taką możliwość daje im zorganizowany konkurs „”Anioł Wolontariatu” i Konferencja- Gala Aniołów Wolontariatu.

Koordynator projektu: Anna Szymańska

tel. 502-301-726, e-mail:szymanskaanna@interia.plSkip to content