O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

RUDZKI OŚRODEK MEDIACJI

  • Szkoła mediacji
  • Lista mediatorów ośrodka
  • Kontakt do koordynatora ośrodka
  • Cena za sesję mediacyjną
  • Opis procesu mediacji
Skip to content