O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Koordynator do spraw dostępności

Joanna Golicz
prezes zarządu

 

Kontakt:
tel. +48 668 563 553
joasia.golicz@gmail.com
41- 710 Ruda Śląska, ul. Osiedlowa 1/3

 

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Stowarzyszenie,
  • identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności stowarzyszenia w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Skip to content