O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Zadanie publiczne z zakresu  -  „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” Programy wspierane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2021 r. Realizacja projektu ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy i wsparcia rodzinom, dzieciom i młodzieży oraz innych zainteresowanym, którzy są w sytuacji kryzysu (pośrednio lub...