O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH

Zadanie Publiczne:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

Prowadzone w okresie od 10 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Celem zadania jest aktywizacja społeczna osób starszych, wzmacnianie ich zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania realizowane w projekcie będą wspierały integrację międzypokoleniową oraz pełniejsze uczestnictwo osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym i rodzinnym oraz dodatkowo pomogą w nabyciu nowych kompetencji – znajomość języka angielskiego.

W ramach zadania realizowane będą zajęcia z języka angielskiego dla osób w wieku emerytalnym (dziadków i babć) oraz ich wnuków w wieku przedszkolnym i szkolnym. Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w wybranej rudzkiej szkole i/lub jednym z rudzkich przedszkoli. Dodatkowo w ramach zajęć językowych raz w miesiącu prowadzone będą przez specjalistę/trenera technik efektywnego uczenia się warsztaty zwiększające kompetencje językowe oraz prezentujące techniki szybkiego i efektywnego uczenia się.

Edukacja międzypokoleniowa to propozycja zagospodarowania czasu osób w wieku emerytalnym. Dodatkowo znajomość języka ułatwia funkcjonowanie w życiu społecznym, a sama nauka wpływa pozytywnie na stymulację umysłu i przez to umożliwia łatwiejsze i aktywniejsze funkcjonowanie osób starszych oraz zachowanie formy intelektualnej. Dziecko z kolei zostaje wprowadzone w świat obcego języka i w przyszłości dużo chętniej będzie uczestniczyło w tego rodzaju zajęciach i łatwiej będzie przyswajać wiedzę. Dodatkowo dzieci wzmocnią swoje więzi z dziadkami i będą uczyły się w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze.

W ramach realizacji projektu zrealizowane zostaną trzy imprezy tematyczne: „Saint Patrick’s Day – dzień irlandzki”, „Dress up Party – bal przebierańców” oraz „Winter Party”. Wymienione wydarzenia będą uzupełnieniem programu edukacyjnego, a także okazją do wspólnego spędzenia czasu i nawiązania pozytywnych relacji rodzinnych.

Projekt zakończy się zorganizowaniem wyjazdu integracyjnego w góry, połączonego z zajęciami prowadzonymi przez animatorów języka angielskiego, konkursami językowymi, kuligiem, który będzie okazją do wspólnego spęczenia czasu, integracji międzypokoleniowej oraz sprawdzenia zdobytych umiejętności i podsumowania całego projektu.Skip to content