O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO I MARGINALIZACJI SPOŁECZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (W TYM PEŁNOLETNICH) 2019


Zadanie publiczne
pn. 
„Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.”

Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich)
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

w okresie od 01.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem wykluczenia i marginalizacji społecznej przewiduje zorganizowanie dwóch jednodniowych wycieczek z atrakcjami. Głównym założeniem projektu jest wyrównywanie szans defaworyzowanej grupy dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym Ponadto projekt ma za zadanie prezentację prawidłowych form spędzania czasu i promowanie zdrowego stylu życia, a także integrację dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych z dziećmi z rodzin normalnie funkcjonujących.

 Wycieczka do Energylandii – największego Parku Rozrywki w Polsce, który znajduje się w mieście Zator. Nasi uczestnicy będą mogli skorzystać z blisko 57 atrakcji rozłożonych na 26 hektarach powierzchni. Wśród nich można wyróżnić aż 27 ogromnych urządzeń, 20 gier i zabaw interaktywnych, a także 4 sceny widowiskowe (dwa teatry i dwa amfiteatry), na których codziennie odbywają się różnego rodzaju pokazy artystyczne, pirotechniczne czy wizualne (mapping 3D). Na terenie Parku można także znaleźć niesamowite kino 7D, wyświetlające filmy dla dzieci i młodzieży w technologii 3D, wspartej dodatkowymi efektami specjalnymi. Atrakcje charakteryzują się specjalnie dobraną tematyczną dekoracją i scenografią podzielone są na 3 strefy. Ta wycieczka jest bez wątpienia jedną z najbardziej atrakcyjnych w naszej ofercie.

 Wycieczka do Miasteczka Twinpigs – Wycieczka jest niezwykle atrakcyjną i wspaniała formą spędzenia czasu zarówno dla dzieci jak i młodzieży. Na terenie miasteczka uczestnicy będą mogli korzystać ze wszystkich atrakcji między innymi zjeżdżalni Apacza, ścianki wspinaczkowej, placu zabaw, kuli Parowej, Slackline, byka mechanicznego, Akademii Szeryfa, Rancza,  Karuzeli Trapera, salonu gier, bramy Meksykańskiej, parku linowego na skałach itd. Ponadto poznają prawdziwe życie na Dzikim Zachodzie, o którym opowie im przewodnik po miasteczku (łącznie 4 godziny programu). Na zakończeniu programu dzieci otrzymają poczęstunek i napoje, przewidziano także konkursy z nagrodami.Skip to content