O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH 2019

AKTYWIZACJA OSÓB STARSZYCH 2019

Zadanie Publiczne:

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska 

Prowadzone w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

Celem zadania jest aktywizacja społeczna osób starszych, wzmacnianie ich zaangażowania społecznego oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych. Działania realizowane w projekcie będą wspierały integrację międzypokoleniową oraz pełniejsze uczestnictwo osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym i rodzinnym oraz dodatkowo pomogą w nabyciu nowych kompetencji – znajomość języka angielskiego.

W ramach zadania realizowane będą zajęcia z języka angielskiego dla osób w wieku emerytalnym (dziadków i babć) oraz ich wnuków w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat). Zajęcia odbywać będą się raz w tygodniu w jednym z rudzkich przedszkoli. Dodatkowo w ramach zajęć językowych raz w miesiącu prowadzone będą przez specjalistę/trenera technik efektywnego uczenia się warsztaty zwiększające kompetencje językowe oraz prezentujące techniki szybkiego i efektywnego uczenia się.

Edukacja międzypokoleniowa to propozycja zagospodarowania czasu osób w wieku emerytalnym. Dodatkowo znajomość języka ułatwia funkcjonowanie w życiu społecznym, a sama nauka wpływa pozytywnie na stymulację umysłu i przez to umożliwia łatwiejsze i aktywniejsze funkcjonowanie osób starszych oraz zachowanie formy intelektualnej. Dziecko z kolei zostaje wprowadzone w świat obcego języka i w przyszłości dużo chętniej będzie uczestniczyło w tego rodzaju zajęciach i łatwiej będzie przyswajać wiedzę. Dodatkowo dzieci wzmocnią swoje więzi z dziadkami i będą uczyły się w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze.

W ramach realizacji projektu nakręcony zostanie film z przeprowadzonej lekcji pokazowej promujący edukację międzypokoleniową, który zostanie umieszczony na naszej stronie internetowej. Projekt zakończy się zorganizowaniem wyjazdu integracyjnego w góry, połączonego z zajęciami prowadzonymi przez animatorów języka angielskiego, konkursami językowymi, kuligiem, który będzie okazją do wspólnego spęczenia czasu, integracji międzypokoleniowej oraz sprawdzenia zdobytych umiejętności i podsumowania całego projektu.                                     

Harmonogram zajęć

Zajęcia odbywać będą się w każdy wtorek i czwartek od maja do grudnia w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Rudzie Śląskiej (z wyjątkiem dni świątecznych, które zostaną odpracowane) z przerwa wakacyjną, według harmonogramu:

wtorek godz. 13.00 – 14.00 Grupa 1

wtorek godz. 14.00 – 15.00 Grupa 2 

czwartek godz. 13.00 – 14.00 Grupa 3

czwartek godz. 14.00 – 15.00 Grupa 4 

Zajęcia z języka angielskiego prowadzić będzie Agnieszka Masztalska – lektor języka angielskiego z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu grup w różnym wieku (od 3 roku życia do osób dorosłych), pracuje w szkole językowej, jest psychologiem oraz animatorem gier i zabaw, od kilku lat związana ze Stowarzyszeniem “Przystanek”.

Zajęcia z technik efektywnego uczenia się prowadzić będzie Daniel Knapik – korepetytor i finalista projektu: „Zwolnieni z teoria”, którego głównym tematem były metody uczenia się. Związany z Rudzkimi Bibliotekami, których jest honorowym przyjacielem od 2017. W Stowarzyszeniu “Przystanek” prowadzi m.in. zajęcia dla maturzystów “Egzamin dojrzałości bez zaległości”.Skip to content