O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

DNI PROFILAKTYKI 2016

Zadanie publiczne
pn. „Dni profilaktyki. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patolologiom społecznym”wspierane przezPrezydenta Miasta Ruda Śląska

od 04.05.2016r. do 30.06.2016r.

Warsztaty żonglerskie

Warsztaty żonglerskie

Mini Festiwal Rozmaitości

Mini Festiwal Rozmaitości

Opis zadania

1. Mini Festiwal Rozmaitości pod hasłem „ Dni Profilaktyki”
Mini festiwal będzie zorganizowany z okazji Dni Profilaktyki i będzie przeświecał mu cel promowania Praw Dziecka jako elementu przeciwdziałania patologiom Społecznym. Zorganizowany dla dzieci i młodzieży, a realizowany w Rudzie Śląskiej(miejsce do ustalenia). Przewidziano zajęcia z animacji kulturalnej (zabawy z chustą animacyjną, kreacje balonowe, występy wokalne, zabawy integracyjne, zawody sportowe), konkursy z nagrodami, występy artystów (pokazy żonglerki, itd.), zajęcia ekologiczne, warsztaty manualne, będzie zorganizowana scena dla młodych talentów, którzy będą na niej mogli zaprezentować swoje umiejętności . Podczas Festiwalu przewidziany jest poczęstunek (ze względu na długi czas imprezy) oraz upominki i nagrody dla uczestników konkursów i występów artystycznych. Podczas festiwalu będzie zorganizowane stoisko z ulotkami i informatorami oraz poradnikami z zakresu Ochrony Praw Dziecka (który zostanie powielony na potrzeby festiwalu). Festiwal prowadzony będzie przez profesjonalnych Animatorów, czas trwania przewidziano na ok 4-5h. Impreza zorganizowana będzie i koordynowana przez koordynatora Festiwalu. 

Termin realizacji: 01.06.2016 r
Miejsce realizacji: Przedszkole nr 30 w Rudzie Śląskiej


2. Warsztaty żonglerskie

1 grupa ok.15 osób 3 spotkania (3×1,5h)

Ogólnorozwojowy program, który łączy założenia sztuki nowocyrkowej z wykorzystaniem pedagogiki cyrku, jako metody w edukacji dzieci i młodzieży. Prowadzone zajęcia nakierowana są bezpośrednio na rozwój kreatywności, nabywanie umiejętności i zwiększanie motywacji. Poprzez stosowane ćwiczenia aktywizujemy i integrujemy pracę obu półkul mózgowych dla jednoczesnej poprawy samopoczucia, budowania pewności siebie, samodyscypliny, opanowania i precyzji, a także polepszenia koncentracji, odporności na stres i umiejętności pracy w grupie. Przedstawiamy żonglerkę oraz cyrk, jako formę zabawy i rozrywki, która w postaci animacji jest doskonałą alternatywą dla gier komputerowych i telewizji. Żonglerka, ekwilibrystyka, akrobatyka, zręczność, koordynacja, równowaga, to główne kierunki, według których prowadzimy nasze zajęcia. Zapoznajemy się z szeregiem rekwizytów cyrkowych pozwalając na indywidualny wybór i wspierając odpowiednio rozwój umiejętności w konkretnych dziedzinach. Zajęcia są wsparciem dla ogólnego rozwój psychofizycznego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, która jest niezbędna do nauki czytania i pisania, a także dla budowania równowagi, zwinność i refleksu. Ćwiczenia mają na celu poprawę koncentracji i rozwój spostrzegawczość i zapamiętywania. Wspomagając i pobudzając rozwój szeregu czynników inwencji twórczej i ekspresji ruchowej. Zajęcia obejmują: żonglerkę, manipulację oraz ćwiczenia zręcznościowe, ekwilibrystykę – elementy ruchowe i akrobatyczne, pracę w grupie, integrację przez gry i zabawy ruchowe, sposoby autoprezentacji, przygotowanie do pokazów

Główne cele warsztatów
• Rozwój psychoruchowy poprzez ćwiczenia motoryczne – wspieranie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
• Integracja oraz aktywizacja obu półkul mózgowych 
• Rozwój kreatywności i wyobraźni, twórczego myślenia oraz ekspresji ruchowej 
• Ćwiczenie i rozwój spostrzegawczości i pamięci – rozwój koncentracji, uwagi i refleksu 
• Przełamywanie onieśmielenia, wzmacnianie poczucia własnej wartości 
• Zmniejszanie nadruchliwości oraz napięć
• Pokazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
• Rozwijanie zainteresowań


termin: 17maj, 24 maj, 31 maj 2016 r 
miejsce: Gimnazjum nr 5 w Rudzie ŚląskiejSkip to content