O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

UPOWSZECHNIANIE IDEI WOLONTARIATU 2016

Zadanie publiczne
pn. „”Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej””
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

od 01.03.2016r. do 21.12.2016r.

Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” realizowanego w latach 2012, 2013, 2014 i 2015 roku, w ramach umowy zawartej z Prezydentem miasta Ruda Śląska. W ramach tego projektu oferent będzie kontynuował realizację założeń programowych związanych z upowszechnianiem idei wolontariatu oraz aktywizację grupy docelowej do podejmowania działań wolontarystycznych. Organizowane będzie szkolenie dla koordynatorów pracy wolontariuszy, w oparciu o opracowane materiały szkoleniowe i konspekt szkolenia. Po szkoleniu kandydaci otrzymają informacje na temat, organizacji, które mogą być zainteresowane współpracą z wolontariuszami. W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli podniesienie aktywność społecznej, poprzez wskazanie różnych form wolontariatu oraz instytucji, w których można podejmować działania wolontarystyczne.

Na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie. Dodatkowo każda rudzka organizacja poszukująca wolontariuszy, będzie mogła za pośrednictwem naszego Specjalisty ds. rekrutacji umieścić swoje ogłoszenie. W ten sposób pomożemy każdemu rudzianinowi (i nie tylko) odnaleźć swój cel w życiu i pole do działania, jakim jest wolontariat. Dzięki naszym przedsięwzięciom bardzo dużo zyskają także rudzkie organizacje, które przestaną martwić się w jaki sposób pozyskać wolontariusza. Zorganizowany zostanie konkurs „Anioł Wolontariatu 2016”. Osoby odpowiedzialne za przygotowanie konkursu opracują stosowny regulamin i roześlą go drogą mailową do wszystkich rudzkich placówek oświatowych i organizacji pozarządowych.

Jednym z najważniejszych działań naszego projektu, będzie organizacja konferencji tematycznej z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, podczas której zostaną nagrodzeni najbardziej aktywni wolontariusze i organizacje wspierające wolontariat na terenie miasta Ruda Śląska. Laureaci wyłonieni zostaną w oparciu o zorganizowany konkurs (zgodnie z utworzonym regulaminem konkursu). 

Koordynator projektu: Anna Szymańska 
tel. 502-301-726, e-mail:szymanskaanna@interia.pl 

Uwaga! Od dnia 29.08.2016 r. funkcję koordynatora projektu pełni pani Magdalena Jawornicka- Oleś. e-mail:m.jo@mailmix.pl Koordynator konkursu pn. „Anioły wolontariatu”: Anna Szymańska 
tel. 502-301-726, e-mail: szymanskaanna@interia.pl 

Uwaga! Od dnia 29.08.2016 r. funkcję koordynatora projektu pełni pani Magdalena Jawornicka- Oleś. e-mail:m.jo@mailmix.pl

Szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontariuszy.

Koordynator konkursu pn. „Anioły wolontariatu”: Anna Szymańska
tel. 502-301-726, e-mail: szymanskaanna@interia.pl
Uwaga! Od dnia 29.08.2016 r. funkcję koordynatora projektu pełni pani Magdalena Jawornicka- Oleś.
e-mail: m.jo@mailmix.pl 

Szkolenie dla koordynatorów pracy wolontariuszy.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dla koordynatorów pracy wolontariuszy. Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Jawornicka- Oleś (tel. 507-400-953; e-mail: e-mail: m.jo@mailmix.pl ).

Zainteresowanych prosimy o kontakt. 

Spotkania z potencjalnymi wolontariuszami odbywają się po uprzednio umówionym spotkaniu drogą telefoniczną, lub mailową: Oliwia Jurdziak tel. 728- 921- 242 , e-mail: oliwia.jurdziak@gmail.comSkip to content