O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROWADZENIE PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO DLA MIESZKAŃCÓW RUDY ŚLĄSKIEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ 2016

Zadanie publiczne
pn. „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji”

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 01.03.2016r. do 21.12.2016r

Informacja o projekcie

Punkt Porad Obywatelski
dyżur prawnika dnia 10 listopada 2016 oraz 8 grudnia 2016 jest odwołany

Dodatkowe dyżury prawnika poza stałymi dyżurami odbędą się w następujących dniach:

29 listopada 2016r – wtorek od godz. 16 00 do 20 00

9 grudzień 2016r – piątek od godz. 16 00 do 20 00

13 grudzień 2016r – wtorek od godz. 16 00 do 20 00

20 grudzień 2016 – wtorek od godz. 16 00 do 20 00

Dni i godziny dyżurów są określone w grafiku dyżurów umieszczonym na stronie głównej

Uwaga! Kliencie zadzwoń i upewnij się, że dyżur się odbędzie.
Z powodu różnych nieprzewidzianych zdarzeń (np. chorób i urlopów osób dyżurujących, itp.)

Punkty Konsultacyjne/porad obywatelskich mogą być zamknięte.

Informacji udziela Koordynator projektu pod nr telefonu: 502 045 755Skip to content