O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

UPOWSZECHNIANIE IDEI WOLONTARIATU 2015

Zadanie publiczne
pn. „”Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wSkip to content