O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

ZAGOSPODAROWANIE WOLNEGO CZASU DZIECI I MŁODZIEŻY 2014

Zadanie publiczne
pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży”Skip to content