O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

OCHRONA PRAW DZIECKA JAKO ELEMENT DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH PATOLOGIOM SPOŁECZNYM 2014

Zadanie publiczne
pn. „Ochrona praw dziecka jako element działań profilaktycznych zapobiegających patologiom społecznym”
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

od 05.05.2014r. do 22.12.2014r.

PUNKT WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO
DYŻURY: WTOREK – godz. 16:00 do 18:00
informacje pod nr telef. 502 045 755

MEDIATOR RODZINNY
DYŻURY: WTOREK – godz. 18:00 do 20:00
informacje pod nr telef. 668 563 553

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW MAJĄCYCH PROBLEMY Z DZIEĆMI
DYŻURY: CZWARTEK – godz. 16:30 do 18:00
w siedzibie Stowarzyszenia
kontakt pod nr telef. 508 717 779

Prezentacja

Broszura

Szkolenia OPD

Opis projektu

Projekt składa się z wielu działań, a działania te mają na celu zapewnienie dzieciom pełnego i harmonijnego rozwoju. Zadanie kluczowe opiera się na podnoszeniu świadomości i aktywizacją społeczeństwa związaną z ochroną i przestrzeganiem praw dziecka. Projekt ma charakter edukacyjny i wychowawczy. Szeroko pojęta edukacja oraz działania wychowawcze i wspierające realizowane w ramach projektu dotyczą zarówno dzieci i młodzieży, ich rodzin, jak i osób na co dzień z nimi pracujących.

Program edukacyjny dla dzieci i młodzieży jest jednym z elementów projektu i polega na dotarciu do młodych ludzi tj. uczniów klasy szkół podstawowych i gimnazjów, którzy dopiero wstępują w wiek związany z szeroko pojęta świadomością prawną. Przekroczenie danego progu wiekowego umożliwia podjęcie działań w swoim imieniu. Program przewiduje realizację 5 prelekcji na temat obowiązujących praw dziecka, do przeprowadzenia których posłuży prezentacja, broszurka o ochronie praw dziecka, opracowane i wydrukowane na potrzeby projektu. Prelekcje realizowane będą przez odpowiednio do tego przygotowane kadry wykładowcze.

Ponadto zgodnie z założeniami projektu zostanie uruchomiona Szkoła dla Rodziców w ramach, której będą zrealizowane warsztaty (wyjazdowe) dla rodziców, którzy borykają się z problemami związanymi w wychowaniem własnych dzieci. Brak wiedzy i umiejętności postępowania w kryzysowych sytuacjach rodzinnych często skutkuje łamaniem praw wobec dziecka, co narusza jego godność, a czasem jego nietykalność osobistą. Warsztaty przeprowadzane będą przez trenerów – specjalistów z dużym doświadczeniem praktycznym, w oparciu o konspekty warsztatów, materiały warsztatowe, opracowane i powielone na potrzeby projektu.

W ramach programu Szkoły dla Rodziców zostanie utworzona grupa wsparciowo-edukcyjna dla rodziców mających problemy wychowawcze z dziećmi.

W projekcie przewidziano również realizację 2 szkoleń prawno – psychologicznych i 1 szkolenia z mediacji dla osób na co dzień pracujących z rodzinami (pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników miejskich ośrodków pomocy społecznej, itd.), co przyczyni się do umiejętnego podejmowania działań w interesie społecznym w wypadku naruszenia praw lub dobra dziecka.

W ten sposób realizowany będzie główny cel przedsięwzięcia, tj. wzmocnienie wśród tej grupy świadomości o prawach dziecka wynikających z regulacji prawnych. W szczególności chodzi tu o poznanie aktów prawnych i rozróżnienie instytucji, które chronią Praw Dziecka ale także wzmacnianie i kształtowanie postaw rodzicielskich w aspekcie wspierania procesu wychowawczego co wpłynie na harmonijny rozwój dziecka.

Ponadto w od 1 kwietnia 2014 r w Stowarzyszeniu zacznie funkcjonować Ośrodek Porad Obywatelskich i Mediacji przy którym będą działać: Punkt ds. Ochrony Praw Dziecka oraz Punkt Mediacji tak więc prowadzone będą działania uzupełniające w postaci poradnictwa prawnego i obywatelskiego, a także mediacje rodzinne i dla nieletnich.

Jednak Punkt Mediacji wymaga dodatkowego wsparcia kadrowego, które realizowane było by w ramach wyżej opisywanego projektu i wyłącznie na jego potrzeby.

W związku z czym oferent zakłada zatrudnienie dodatkowo, mediatorów szczególnie biegłych w sprawach konfliktów wśród nieletnich oraz w sprawach konfliktów około rozwodowych, w których dzieci znajdują się w szczególnie trudnej dla siebie sytuacji emocjonalnej i wsparcie rodziny w rozwiązaniu konfliktu może przynieść nieocenione dla niej korzyści. Proces sądowy (czyli orzeczenie rozwodu) nie rozwiązuje bowiem sprawy i nie przesądza o zakończeniu konfliktu.

Dodatkowo w ramach projektu zostanie uruchomiony Punkt Wsparcia Psychologicznego gdzie konsultant-specjalista będzie udzielał indywidualnej pomocy psychologicznej (konsultacje) lub organizował (sesje terapeutyczne) w zależności od potrzeb osób zainteresowanych zarówno dzieci jak i rodziców bezpośrednio kierowanych z Ośrodka Porad Obywatelskich i Mediacji. Ośrodek bowiem, będzie ściśle współdziałał w określonych ramach przy wspieraniu realizacji opisywanego zadania publicznego.

Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną dotyczącą znaczenia zagadnienia świadomości swoich praw wśród dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej organizacji zostanie umieszczona elektroniczna wersja broszurki o prawach dziecka. Zorganizowany zostanie festyn rodzinny, konkurs plastyczny oraz wystawa prac plastycznych.Skip to content