O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

OŚRODEK PORAD OBYWATELSKICH I MEDIACJI 2014

Zadanie publiczne
pn. „Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój demokracji”
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 07.04.2014r. do 20.12.2014r

OŚRODEK PORAD OBYWATELSKICH I MEDIACJI

Dyżury odbywają się przy ul. Osiedlowej 1/3 w Rudzie Śląskiej 41-710 (Wirek)

PUNKT POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW:
PONIEDZIAŁEK – godz. 16:00 do 18:00 – telefon: 667 639 015

PUNKT KONSULTACYJNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE I OCHRONY PRAW DZIECKA:
PONIEDZIAŁEK – godz. 16:00 do 18:00 – telefon: 502 045 755


PUNKT PORAD OBYWATELSKICH:
ŚRODA – godz. 16:00 do 18:00 – telefon: 508 198 548

PUNKT MEDIACJI:
CZWARTEK – godz. 15:00 do 17:00 – telefon: 507 400 953, 502 045 755

Uwaga: W czasie przerwy wakacyjnej, Ośrodek nie pracuje.

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej” realizowanego w 2013 roku przez Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw. Oferent zamierza kontynuować działalność RSPOP w formie dyżurów pełnionych przez prawników, emerytowanych policjantów, specjalistów i konsultantów. Kadra realizująca to zadanie publiczne w znakomitej części to członkowie RSPOP oraz Stowarzyszenia „Przystanek”, którzy nadal chcą kontynuować swoją pracę w zakresie poradnictwa obywatelskiego. Projekt zakłada uruchomienie kilku punktów informacyjno-konsultacyjnych (tematycznych). Po dogłębnej analizie potrzeb wykonanej na potrzeby tego projektu oferent założył konieczność utworzenia Ośrodka Porad Obywatelskich i Mediacji, w którym będą działać punkty tematyczne tj. punkt pomocy ofiarom przestępstw, punkt porad obywatelskich, punkt mediacji rodzinnej i dla nieletnich, punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie i ochrony praw dziecka. W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej. Ponad to realizowane będą działania uzupełniające w formie prelekcji dla dzieci i młodzieży pt.” Mam naście lat jestem świadomym obywatelem” (1 prelekcja) oraz prelekcja pt.”Dziecko i jego prawa” (1 prelekcja). W ten sposób realizowany będzie drugi cel przedsięwzięcia czyli wzrost świadomości praw i obowiązków obywatelskich wśród mieszkańców naszego miasta.Skip to content