O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

UPOWSZECHNIANIE IDEI WOLONTARIATU 2014

Zadanie publiczne
pn. „”Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej””
wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

od 03.03.2014r. do 20.12.2014r.

Opis projektu

Projekt polega na kontynuacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej” realizowanego w 2013 roku w ramach umowy zawartej z Prezydentem miasta Ruda Śląska. W ramach tego projektu oferent będzie kontynuował realizację założeń programowych związanych z upowszechnianiem idei wolontariatu oraz aktywizację grupy docelowej do podejmowania działań wolontarystycznych. Organizowane będą szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontariuszy w oparciu o opracowane materiały szkoleniowe i konspekt szkolenia. Po szkoleniu kandydaci otrzymają informacje na temat, organizacji które mogą być zainteresowane współpracą z wolontariuszami. Ponad to organizowane będą warsztaty tematyczne dla wolontariuszy w celu podwyższenia ich kwalifikacji i umiejętności, a także przygotowania do pracy ze ściśle określoną grupą adresatów tj. (warsztaty aktywizujące dla seniorów – wolontariat wspólnotowy, warsztaty promujące wolontariat na rzecz osób starszych, warsztaty aktywizujące dla wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą). W ten sposób zrealizowany zostanie kluczowy cel przedsięwzięcia, czyli podniesienie aktywność społecznej poprzez wskazanie różnych form wolontariatu oraz instytucji, w których można się udzielać.

Całość uzupełniona będzie skierowaną do wszystkich kampanią informacyjną, m.in. powstanie film o wolontariacie w Rudzie Śląskiej, które emitowany będzie będzie przez lokalną telewizję w ramach promocji wolontariatu w naszym mieście. W ten sposób realizowany będzie drugi cel przedsięwzięcia, tj. Upowszechnianie idei wolontariatu na terenie Rudy Śląskiej.

Na stronie internetowej organizacji (podstrona projektu) zostaną umieszczone wszelkie informacje o realizowanym projekcie.

Zorganizowana będzie również konferencja tematyczna z okazji Światowego Dnia Wolontariusza, gdzie zostaną nagrodzeni najbardziej aktywni wolontariusze i organizacje wspierające wolontariat w oparciu o konkurs (zgodnie z utworzonym regulaminem konkursu).

Informacje pod numerem telefony 502 045 755, 502 301 726
koordynator projektu: Joanna Golicz: telefon 502 045 755, email – j.golicz@wp.pl
Specjalista ds. rekrutacji (zapisy na szkolenia): Oliwia Wieczorek: telefon 666 357 852, email –oliwka1111@gazeta.pl
Koordynator konkursu pn.”Anioły Wolontariatu”: Anna Szymańska: telefon 502 301 726, email – anitka_m@interia.pl

W sprawie szkoleń dla wolontariuszy oraz koordynatorów pracy wolontariuszy należy się kontaktować z: Koordynatorem ds. współpracy z wolontariuszami – Anna Szymańska: Spotkania z potencjalnymi wolontariuszami odbywają się po uprzednio umówionym spotkaniu droga telefoniczna lub emailową. tel.: 502 301 726 e-mail: anitka_m@interia.pl

Film o wolontariacie

Poradnik dla Wolontariusza – .doc

Poradnik dla Wolontariusza – prezentacja

Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy 2014


Skip to content