O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

ZIMOWA PRZYGODA Z PRZYSTANKIEM 2013

Zadanie publiczne
pn. „Zimowa przygoda z Przystankiem”
realizowane w okresie
od 01 lutego 2013 do 28 lutego 2013
współfinansowane ze środków
Miasta Ruda Śląska

Zimowisko 2013

Karta kwalifikacyjna uczestnika 

Zadanie polega na zorganizowaniu 4 – imprez wyjazdowych w okresie od 11.02.2013 do 15.02.2013. Przewidziano wyjazd do Wisły (atrakcje: naturalny tor saneczkowy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy z nagrodami, itp.), wycieczkę do Szczyrku (atrakcje: kulig, zwiedzanie stajni konnej, ognisko z pieczeniem kiełbasek, konkursy z nagrodami itp.), Wyjazd do Egzotarium w Sosnowcu (atrakcje: zwiedzanie ogrodów zoologicznych, ogrodów botanicznych oraz oceanarium, poczęstunek, konkursy), Wyjazd do Aquadromu w Rudzie Śląskiej( atrakcje: baseny, zjeżdżalnie itp.). Na zakończenie projektu przewidziano zorganizowanie dużej imprezy kulturolno – rekreacyjnej dla chętnych, podczas której odbędą się gry i zabawy integracyjne, konkursy sportowe, zajęcia ruchowe. Ze względu na ograniczone możliwości lokalowe siedziba stowarzyszenia jest tylko biurem projektu. W naszym założeniu zajęcia wyjazdowe i stacjonarne mają za zadanie połączenie aktywnego wypoczynku, rekreacji i zabawy z przekazywaniem w ciekawy i atrakcyjny dla młodego odbiorcy sposób na spędzenie wolnego czasu w okresie ferii zimowych z korzyścią dla jego kondycji psychofizycznej. Podczas zajęć wykorzystane zostaną elementy profilaktyki i pedagogiki zabawy. Miejscem spotkań(baza wypadowa) będzie boisko szkolne Szkoły Podstawowej nr 14.

Program dostosowany jest do wieku uczestników, a odbiorcami są dzieci w miasta Ruda Śląska. Jego zaletą jest to, że zainteresowani uczestnicy mogą skorzystać tylko z tych wyjazdów, które najbardziej ich interesują, lub też zapisać się na wszystkie wycieczki. Każdy wyjazd zostanie bowiem zgłoszony do Kuratorium oświaty jako osobny zorganizowany wypoczynek zimowy. Dzięki temu znacznie więcej dzieci skorzysta z różnych atrakcji.Skip to content