O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

SZLACHETNA PACZKA 2012Dnia 17 listopada rusza XII edycja Szlachetnej Paczki – jednego z projektów Stowarzyszenia Wiosna. W Rudzie Śląskiej paczka startuje już po raz trzeci. Aktualnie Liderzy rejonów poszukują wolontariuszy, którzy zagwarantują sukces projektu.

Wolontariuszom oferuje się:

– możliwość niesienia realnej pomocy ludziom żyjącym w ubóstwie z najbliższego otoczenia,
– rozwój osobisty podczas szkolenia dla Super W,
– możliwość sprawdzenia się w działaniu w zespole ludzi z pasją.

Rudzka „Paczka” szuka osób które:
– mają ukończone 18 lat,
– kochają ludzi i mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
– chcą pomagać i są gotowi szukać kreatywnych rozwiązań, aby pomoc była mądra i skuteczna,
– są wytrwałe w dążeniu do celu,
– biorą odpowiedzialność za swoje działania i ich efekty.

Do zadań wolontariusza należy:
– spotkanie z rodzinami żyjącymi w biedzie i dobór tych z nich, dla których pomoc materialna może być realną szansą na poprawę sytuacji
– współpraca z darczyńcami przygotowującymi paczki dla rodzin,
– współpraca z innymi wolontariuszami w rejonie – m.in. poszukiwania darczyńców, organizacja magazynu.

Wolontariusze Rudzkiej paczki serdecznie zapraszają do logowania na http://www.superw.pl/rekrutacja/email/1847.html Skip to content