O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

ZAGOSPODAROWANIE WOLNEGO CZASU DZIECI I MŁODZIEŻY 2012

Zadanie publiczne
pn. „Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci 
i młodzieży”
realizowane w okresie
od 15 kwietnia 2012 do 14 grudnia 2012
współfinansowane ze środków
Miasta Ruda Śląska

Konkurs plastyczny

Mikołaj nie pije i nie pali bo jest święty

Konkurs fotograficzny

„Jestem wysportowany jak Indianin” – konkurs fotograficznyZgoda rodziców / opiekunów na wycieczkę 
Ulotka informacyjna 


Deklaracja Członkowska
Wersja .doc
Wersja .pdf 


OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada realizację programu edukacyjno-profilaktycznego skierowanego do dzieci i młodzieży pn. „Akademia Przygody”. Zadanie polega na zorganizowaniu 2 – wycieczek, 2 – konkursów (plastyczny i fotograficzny) oraz 1 – szkolenia w formie warsztatów (dla animatorów czasu wolnego). W ten sposób realizowany będzie główny cel przedsięwzięcia, czyli uzyskanie przez uczestników projektu wiedzy w zakresie twórczych i alternatywnych sposobów zagospodarowania sobie i innych ( np. grupie rówieśniczej) czasu wolnego. Ponadto udział w projekcie wpłynie na rozwój kompetencji kluczowych wśród tej grupy ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji społecznych, poczucia inicjatywy i rozwoju własnych zainteresowań co ukształtuje właściwe postawy w dążeniu do zdrowego stylu życia.Skip to content