O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

KOREPETYCJE

  • Rodzaje korepetycji wraz z cenami
  • Opis korepetycji
  • Koordynator
  • Kontakt