O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

Ferie zimowe 2022

Prowadzone w okresie od 14 luty 2022 roku do 18 luty 2022 roku

Proponowany program wypoczynku dla dzieci i młodzieży przewiduje zorganizowanie zajęć animacyjnych , imprez turystyczno–krajoznawczych oraz rekreacyjnych w formie stacjonarnej. Głównym założeniem projektu jest prezentacja i promowanie prawidłowych form spędzania wolnego czasu, wolnego od nałogów i uzależnień.

1 dzień – Wyjście do  Ping Bowling w Plazie w Rudzie Śląskiej (grupa starsza)

                 Wyjście do Sali zabaw (grupa młodsza)

 2 dzień – Wyjazd do Aquadromu w Rudzie Śląskiej

 3 dzień – Wyście do kina Cinema City

 4 dzień – Wycieczka do Palmiarni Miejskiej w Gliwicach (dowóz autokarem)

 5 dzień –  Wyjazd do lasu (organizacja gry terenowej)

Przewidziano organizację  1 turnusu przez 5 dni w formie półkolonii – zgłoszonych do Śląskiego Kuratorium Oświaty, które odbędą się na terenie szkoły podstawowej nr 4 w Rudzie Śląskiej (gdzie oferent na zasadzie porozumienia w celu realizacji założeń programowych będzie korzystał z pomieszczeń szkoły).

I turnus od 14.02.2022r. do 18.02.2022r.

Zajęcia będą trwały ok 5h dziennie zgodnie z programem, a uczestniczy otrzymają wyżywienie (drugie śniadanie, obiad i przekąski oraz napoje). Wypoczynkiem kierować będzie kierownik półkoni wraz z kadrą pedagogiczną.

Wypoczynek organizowany będzie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży (GIS, MEN, MZ).

Ponadto przewidziano organizację jednodniowych wyjazdów i wycieczek w terminie od 21.02.2022r. do 27.02.2022r.

(w wycieczkach mogą brać udział rodzice uczestników)

Zapisz swoje dziecko już teraz   
tel. 792 567 729 Marzena Niejadlik

Załączniki:

  1. Karta kwalifikacji uczestnika wypoczynku
  2. Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka
  3. Regulamin półkolonii.
  4. Plakat


Skip to content