O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW. PROWADZENIE MEDIACJI JAKO ALTERNATYWNEJ FORMY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW 2016

Zadanie publiczne
pn. „Prowadzenie działalności na rzecz pomocy ofiarom przestępstw. Prowadzenie mediacji jako alternatywnej formy rozwiązywania konfliktów”

wspierane przez
Prezydenta Miasta Ruda Śląska

w okresie od 01.03.2016r. do 21.12.2016rSkip to content