O Stowarzyszeniu

Organizacja Pożytku Publicznego.
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans.

Śledź nas!

AKCJA ZIMA 2015

ZAPISY NA ZIMOWISKO ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE „PRZYSTANEK” DLA DZIECI W WIEKU OD 6 LAT! Skip to content